Kinesiologi

”Essensen av kinesiologi är att organisera ett desorganiserat nervsystem.”                    (Mac Pompeius Wolontis, grundare av Svenska Kinesiologiskolan www.kinesiologi.se)

Ordet kinesiologi kommer från grekiskan och betyder rörelselära. Kinesiologin uppfanns av amerikanska kiropraktorer på 1960-talet och har sedan dess utvecklats i många olika inriktningar.

Kinesiologi och manuell muskeltestning är modern västerländsk fysiologi, anatomi och rörelselära som kombineras med urgamla kinesiska akupunkturlagar och österländsk kunskap om människans inre och yttre energisystem.

Kinesiologi är en metod att kommunicera med en annan persons nervsystem genom att testa spänningen i musklerna. Kinesiologen använder sig av s.k. manuell muskeltestning för att finna obalanser, spänningar och blockeringar i kroppen. Det man testar är alltså spänningen i musklerna och inte den råa muskelstyrkan.

Man har funnit att alla muskler i kroppen är associerade till olika inre organfunktioner, endokrina körtlar, akupunkturmeridianer, vitaminer, mineraler och andra delar av kroppens nerv- och energisystem. Genom att testa spänningen i olika muskler kan kinesiologen få en bild av vilken behandling som kan tänkas ge bäst effekt.