Triggerpunkter

Vad är en triggerpunkt?
En triggerpunkt är en mycket smärtkänslig och hyperirritabel punkt på en spänd vävnadssträng i en för övrigt normalt avspänd men förkortad muskel. De symptom som myofasciella triggerpunkter framför allt orsakar är muskelstelhet och/eller muskelsmärta.

Alla människor råkar – förr eller senare – ut för triggerpunktsrelaterade besvär. Det är faktiskt så att vi ständigt går omkring med triggerpunkter i våra muskler utan att vi är medvetna om det, eller att det medvetet besvärar oss. Triggerpunkterna förekommer nämligen oftast i ett stadie där de inte ger några direkt akuta symptom – den passiva triggerpunkten. Utsätts den passiva triggerpunkten för en retning av något slag kan den direkt aktiveras och övergår då till ett smärtprojicerande stadie – den aktiva triggerpunkten.

En passiv triggerpunkt orsakar förkortade muskler och muskelstelhet och ibland en känsla av svaghet. Oftast har det en avsevärd inverkan på rörelsefunktionen över en eller ibland flera leder.

En aktiv triggerpunkt orsakar samma problem i rörelseapparaten som en passiv triggerpunkt, men den projicerar även smärta till en plats som är specifik för just den aktuella punkten. Den platsen finner man oftast en bit ifrån själva triggerpunkten. Som exempel kan nämnas de mycket vanliga triggerpunkterna i M. infraspinatus (på skulderbladet) som projicerar smärta i nacke, axel och överarm.

Aktiva triggerpunkter kan också orsaka en mångfald av andra symptom, bl.a. huvudvärk, yrsel- och balansproblem, tinnitusliknande hörselproblem, rinnande ögon och näsa, tandvärk och synstörningar.

Den projicerade smärtan upplevs ofta som djup, dov och mycket obehaglig. Ibland kan den upplevas som en plötsligt skärande, huggande smärta. Intensiteten i smärtan kan variera från lätt till mycket svår och kan variera i retbarhet, timme för timme och dag för dag.

Smärtstillande och inflammationshämmande preparat kan ta bort smärtan tillfälligt, men de tar inte bort triggerpunkten. En triggerpunkt behöver tryckas bort manuellt för att problemen ska försvinna.

Hur och varför bildas en triggerpunkt?

  • Akut eller långvarig överbelastning av en muskel.
  • Hastig aktivering av en muskel i sitt mest kontraherade (sammandragna) läge.
  • Långvarigt statiskt läge med en muskel i sitt mest kontraherade läge.
  • Kyla och drag.
  • Trauma.
  • Stress, depression, oro och ångest.
  • Asymmetri mellan kroppshalvorna.
  • Kompression av en muskel. Ex: axelremsväska över ena axeln, inskärande BH-band eller för trång BH.
  • Bristande tillförsel av näring.
  • Förkylning, influensa.

Källa: ”Myofasciella triggerpunkter – kompendium i elementär triggerpunktlära” Bo Eklund – Corpus Physiotherapy, januari 2008